he is acting on his behalf

  1. onun adına hareket ediyor