head clerk

  1. başkâtip
  2. büro şefi
  3. başyazman
başkâtiplik
başyazmanlık