head post

  1. baba
  2. başdirek
başını taştan duvara çarpmak (inatçı davranmak , boş yere inat etmek , aşılmaz güçlüklerle karşılaşmak Verb
başyazmanlık