hear through side channels

  1. Verb dolaylı olarak işitmek
  2. Verb öğrenmek