hearth

 1. Noun ocak, şömine, ocağın/şöminenin ateş yanan tabanı.
 2. Noun aile ocağı, yurt, yuva.
  the family hearth: aile ocağı.
  The soldier longed his own hearth.

  Without hearth or home: Od yok ocak yok.
 3. Noun, Metallurgy (a) izabe fırınında ergimiş madenin döküldüğü yer, (b) ocak, ergitilecek madenin konulduğu yer.
 4. Noun maltız, mangal, kömür yakılan yer.
 5. Noun yaratıcı merkez, doğuş yeri.
  The central hearth of occidental civilization.
ocak önüne serilen kilim.
açık ocak fırını