heat capacity

  1. ısı gücü
  2. Noun ısı kapasitesi