heat of fusion

  1. ergime ısısı: ergime sıcaklığında birim kütleli bir cismin katı halden tamamen sıvı hale geçmesi için
    gereken ısı. (bkz: latent heat )