heavy as

  1. Noun menkul kıymetler piyasasında nispeten daha yüksek fiyatlı hisse senetleri
kurşun gibi ağır
kurşun kadar ağır Adjective
kurşun gibi ağır Adjective