heavy cruiser

  1. Noun ağır kruvazör: 200 mm'lik topla mücehhez zırhlı harp gemisi. (bkz: light cruiser )