heavy industries

  1. Noun ağır sanayiler
ağır sanayilerin gelişmesini teşvik etmek Verb