heavy sea

  1. dalgalı deniz
  2. fırtınalı deniz