heavy stock

  1. büyük depo yatırımı
büyük miktarda depo mevcudu olmak Verb