heavy users

  1. Noun ağır kullanıcılar
  2. Noun bir ürünü ortalamanın üstünde miktarlarda satın alan müşteriler ya da tüketiciler