heretic

  1. Noun, Religion-Faith bid'atçı
  2. mutezil, itizalci, yerleşmiş dinsel inançlara aykırı düşünen.
  3. Katolik inançlarını kasten reddeden vaftizli Katolik.
  4. mevcut ilke/kuram/öğreti/töre vb.'ye uymayan (kimse).
  5. (bkz: heretical )