hidrofor

  1. Noun, Machinery booster pump
  2. pressure tank for a water supply

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Suyun binânın üst katlarına çıkmasını sağlayan, ... ve depodan ibâret düzenek