1. İsim, Makine Sanayii booster pump
  2. pressure tank for a water supply

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Suyun binânın üst katlarına çıkmasını sağlayan, ... ve depodan ibâret düzenek