high a-

  1. çok kaliteli
zorbaca davranmak Verb
zorbaca yönetmek Verb
pahalıya
yüksek derecede
yüksek faizli
yüksek mevki ie çıkmak Verb
yüksek mevkie çıkmak Verb
lise mezunu olmak Verb
(US) lise mezunu olmak Verb
yüksek seviyeli biri olmak Verb
pahalı olmak Verb
yüksek mertebede olmak Verb
yüksek fiyat ödemeye hazır olmak Verb
yüksek fiyata satın almak Verb
üstüne büyük risk almak Verb
risk almak Verb
fiyat düzeyi yüksek olmak Verb
yüksek fiyatta olmak Verb
yüksek bir kira elde etmek Verb
biri için büyük saygı beslemek Verb
yüksek fiyat istemek Verb
yüksek fiyat elde etmek Verb
yüksek atmak Verb
(US) bir liseden mezun olma
yüzü kıpkırmızı olmak.
pahalı olmak Verb
çok para sarf ederek eğlenmek Verb
biri hakkında çok iyi düşünmek Verb
lüks hayat yaşamak Verb
bir firmanın yüksek itibarı
yüksek mevkide olmak Verb
yüksek rütbeli olmak Verb
kayıp bir vasiyetnameyi köşe bucak aramak Verb
henüz çok küçükken, küçüklüktenberi, boyu bir karış iken.
I've kown Mary ever since she was knee high
to a duck: Mary'yi ta çocukluğundan beri tanırım.
henüz çok küçükken, küçüklüktenberi, boyu bir karış iken.
I've kown Mary ever since she was knee high
to a duck: Mary'yi ta çocukluğundan beri tanırım.
(fiyatlar) yeniden fırlamak Verb
sosyetede yüksek yeri olmak Verb
yüksek toplumsal bir mevkii olmak Verb
yüksek oranda
hizmetlerine yüksek değer biçmek Verb
yüksek fiyata erişmek Verb
yüksek randıman standardına erişmek Verb
zorbaca yönetmek Verb
yüksek zekâ testinde yüksek puan tutturmak Verb
pahalıya gitmek Verb
bir şeye yüksek fiyat koymak Verb
yüksek iş ahlakı standardı tespit etmek Verb
bir şeye yüksek değer vermek Verb
zamanına fazla değer vermek Verb
bir şeye çok değer vermek Verb
birinin tavsiyesine çok değer vermek Verb
bir şeye değer biçmek hizmetlerine yüksek değer biçmek Verb
bir binaya yüksek değer biçmek Verb
mallara aşırı yüksek değer biçmek Verb
bir şeye aşırı yüksek değer vermek Verb
yüksek faiz ödemek zorunda olmak Verb
çok değerli olmak Verb
dönemeçleri yüksek süratte almak Verb
pahalı bir şey
lise mezunu olmak Verb
yüksek bir kira elde etmek sözleşme kirası
yüksek değer biçmek Verb
keyfî bir şekilde, keyfince, diktatörce, zorbalıkla, kaba güçle.
(a) kendince, keyfî, indî, karakuşî, (b) tepeden bakarak, üstünlük/âmirlik taslayarak.
kopacak gibi gerilmiş