high favour

  1. rağbet
birinin gözünde yüksek saygınlığı olmak Verb