high income

  1. yüksek gelir
yüksek gelir dilimleri Noun
yüksek gelirli kesim