hold one's choice

  1. Verb seçtiği şey üzerinde ısrar etmek