hold out bright prospects

  1. Verb parlak beklentileri olmak
birine geleceği parlak ve renkli göstermek Verb