hold power of attorney of sb

  1. Verb birinin vekâletnamesine sahip olmak