home affairs

  1. Noun (Br) iç işleri
  2. Noun içişleri
adalet ve içişleri alanlarında işbirliği
içişleri müzakereleri Noun
(Br) İçişleri Bakanı
Adalet ve İçişleri Noun