home army

  1. memleket içinde üslenmiş ordu
  2. memleket içinde üstlenmiş ordu