home fleet

  1. (Br) memleket karasularındaki filo
  2. (Br) memleket karasularındaki donanma
  3. memleket karasularındaki filo