home market

  1. yerli piyasa
  2. bir örgütün genel merkezinin bulunduğu ülke ya da çoğrafi bölge
  3. iç pazar
iç piyasanın doygunluğu
iç piyasanın doygunluğu