home reserves

  1. Noun müstahfızlar
  2. Noun askerlik çağı dışında kalanlar