horse around

  1. (a) eşek şakası yapmak, (b) hayta gibi dolaşmak, şuna buna sataşmak.