horse trader

  1. Noun kurnaz pazarlıkçı, kurnazca/sıkı sıkıya pazarlık yapmasını bilen kimse.
  2. Noun at tüccarı, at alıp satan kimse.