hostile aircraft

  1. düşman uçağı
bir düşman uçağını yere indirmek Verb