hulk

  1. eski gemi teknesi.
  2. depo, hapishane vb. olarak yapılmış gemi.
  3. kaba ve hantal gemi.
  4. izbandut, iri/hantal/kaba kimse/şey.
    a big hulk of a man: izbandut gibi adam.
  5. hurda gemi/taşıt gövdesi, viran ev, vb..
  6. heyulâ gibi belirmek.
  7. hantal hantal oturmak/uzanmak/dolaşmak/hareket etmek.

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Doğuştan olan ... yaratılış, tabiat