humidity

  1. Noun, Textile Industry nem
  2. Noun nem(lilik), rutubet.
  3. Noun
    relative humidity ile ayni anlama gelir. bağıl nem.
salt nemlilik, mutlak rutubet, birim hacimdeki havada bulunan subuharı kütlesi.
hava nem derecesi
nem derecesi
rutubet derece
maksimum nem Noun, Chemistry
humidity ile ayni anlama gelir. bağıl nem.
bağıl nem: belli bir sıcaklıkta havada bulunan nem miktarının o sıcaklıkta havayı doyuran nem miktarına oranı. Noun
özgül nem Noun, Chemistry