1. İsim, Tekstil Sanayii nem
  2. İsim nem(lilik), rutubet.
  3. İsim
    relative humidity ile ayni anlama gelir. bağıl nem.
salt nemlilik, mutlak rutubet, birim hacimdeki havada bulunan subuharı kütlesi.
hava nem derecesi
nem derecesi
rutubet derece
maksimum nem İsim, Kimya
humidity ile ayni anlama gelir. bağıl nem.
bağıl nem: belli bir sıcaklıkta havada bulunan nem miktarının o sıcaklıkta havayı doyuran nem miktarına oranı. İsim
özgül nem İsim, Kimya