hurt sb's interests

  1. Verb birinin çıkarlarına zarar vermek