ice creeper

  1. Noun buz nalçası: kaymamak için ayakkabıların altına konulan sivri uçlu demir.