ignore the rising tide of public opinion

  1. Verb kamuoyunun değişmekte olduğunu görmezlikten gelmek