ignore the rising tide of public opinion

  1. Fiil kamuoyunun değişmekte olduğunu görmezlikten gelmek