illiterate

  1. ümmî, okuma yazma bilmeyen (kimse).
  2. okumamış, tahsilsiz, kara cahil.
    illiterate tribes.
  3. kültürsüz, özellikle dil ve edebiyat bilgisinden yoksun.
    He writes like an illiterate.
  4. (belirli bir bilim dalında) cahil, bilgisiz.
    He is musically illiterate.
işlevsel cahil: okuma yazması görevi için yetersiz olan.