imperial

 1. imparatorluğa ait.
 2. imparatora/imparatoriçeye ait.
 3. hümayun.
 4. şahane, imparatora yakışır.
 5. İngiliz ölçü standardlarına uygun.
  imperial gallon: İngiliz galonu, 4.546 lt.
  imperial bushel (bkz: bushel )
 6. bir tür resim/baskı kâğıdı boyutu (İngilterede 23x33 inç, ABD'de 22x30 inç).
 7. at arabasının üst kısmı.
 8. boyutları çok büyük/üstün nitelikli şey.
 9. keçi sakalı.
 10. eski (1917'den evvelki) Rus altını.
Tanzimat Fermanı Proper Name, History
taç çiçeği
(Frittilaria imperialis). Noun
ağlayan gelin Noun, Botany
ters lale Noun, Botany
imparatorluk başkenti, (özellikle eski Roma ve Mukaddes Roma-Germen Imparatorluğunda) Roma.
(Br) Harp Akademisi
âlicenaplık Noun
yüce gönüllülük
İngilterede kraliçenin doğum günü vb. gibi tatil günü.
İngiliz İmparatorluğu'nun çıkarları Noun
sarı güve
(Eacles imperialis): kanatları sarı üzerine pembe/kahverengi/mor çizgili ve benekli
iri bir pulkanatlı türü. (Kanat açıklığı 12.5 cm. Kıllı sürfeleri meşe, palamut, ceviz vb. yaprakları ile beslenir).
(Br) İngiliz Milletler Topluluğu'nun tercihli gümrük tarifesi
(Br) kanuni ölçüler ve ağırlıklar Noun
(Br) devlet vergileri Noun