impress the railwaymen into military service

  1. Verb demiryolları işçilerini zorla askere almak