improve one's capital position

  1. Verb, Banking sermaye yapısını güçlendirmek