improvised explosive device

  1. Noun el yapımı patlayıcı (EYP)