impugn evidence

  1. Verb tanıklığı reddetmek
bir tanıklığı reddetmek Verb
bir delilin sahte olduğunu iddia etmek Verb