impugn evidence

bir tanıklığı reddetmek Fiil
bir delilin sahte olduğunu iddia etmek Fiil