in brief

  1. kısaca(sı), sözün kısası, özetle, hulâsaten, özet/hulâsa olarak, birkaç kelime ile, hulâsai kelâm.
    The
    commander outined in brief the duties.
kısa haberler Noun
davacının avukata verdiği vekâletname
...'e itiraz dilekçesi Noun, Law
ek itiraz dilekçesi Noun, Law