in council

  1. toplantı halinde
toplantı halinde olmak Verb
bakanlar kurulu toplantıda
toplanmak Verb
kanun kuvvetinde kararname
(Br) kabine kararı
kararname