in part payment

  1. kısmi ödeme ile
kısmi ödeme üzerinde anlaşmak Verb
kısmi ödeme olarak kabul etmek Verb
kısmi ödeme yapmak Verb
kısmi ödeme