in part payment

kısmi ödeme üzerinde anlaşmak Fiil
kısmi ödeme olarak kabul etmek Fiil
kısmi ödeme yapmak Fiil
kısmi ödeme