in principle

  1. ilke/prensip olarak, esas itibarıyla.
benimsemek Verb
prensip anlaşması