in proportion to

  1. 'e nisbeten
  2. oransal olarak
... ile orantılı olarak Adverb
ihracata oranla ithalata müsaade etmek Verb